poniedziałek, 3 grudnia 2018

Opieka nad dzieckiem a rozwód

Opieka nad dzieckiem a rozwód


Autor: Monika Dywijska


W dzisiejszych czasach o rozpadzie małżeństw słyszymy praktycznie na każdym kroku – czy to nasi przyjaciele, rodzina czy hucznie ogłaszane w brukowcach rozwody celebrytów.


. Nie dziwią już więc coraz liczniejsze sprawy sądowe w tej materii. Rozpad związku nie wydaje się niczym strasznym tak długo, jak w grę nie wchodzą dzieci. Gdy w rodzinie pojawia się potomstwo, ewentualne rozstanie się rodziców może wpłynąć na jego psychikę i dalszy rozwój.

Gdy jednak zdecydujemy się już, że nasz związek nie ma przyszłości, należałoby się zastanowić, jak rozwiązać kwestię opieki nad dzieckiem. Będzie to bowiem jeden z kluczowych tematów rozważanych na wokandzie. Jak więc wygląda kwestia opieki i praw rodzicielskich po rozwodzie?

Czego możemy się spodziewać?

Oczywiście wyrok sądu, w największej mierze zależny będzie od indywidualnej sytuacji panującej w rodzinie. Jednak w największym skrócie, sędzia będzie miał 3 opcje:

 • Powierzenie opieki obojgu rodzicom,
 • powierzyć jej wykonywanie tylko jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie zakres opieki drugiej z rodziców do określonych praw i obowiązków,
 • pozbawić, ograniczyć lub zawiesić władze rodzicielską obojgu rodzicom (jeżeli będzie to uzasadnione konkretną sytuacją rodzinną).

Każde z tych rozwiązań, charakteryzuje się różnymi prawami, jak i obowiązkami rodziców wobec dziecka. Oczywiście najważniejsze będą kwestie alimentów, praw do widzenia się z dzieckiem oraz podział majątku małżeńskiego (może to mieć wpływ na sytuację materialną lub mieszkalną jednej ze stron).

Wspólne wykonywanie władzy przez rodziców

Najczęściej wynika z kompromisu – aby sąd przyznał prawo do opieki obojgu rodzicom, będą oni musieli przedstawić tzw. porozumienie wychowawcze. Taki dokument powinien zawierać szereg informacji, dotyczących praw i obowiązków rodziców wobec dziecka. Najistotniejsze będą:

 1. Podział opieki nad dzieckiem w poszczególnych okresach.
 2. Zasady kontaktowania się z dzieckiem.
 3. Sposoby podejmowania istotnych dla dziecka decyzji.
 4. Podział kosztów utrzymania dziecka.

Forma takowego planu jest całkowicie dowolna, jednak najczęściej przy jego sporządzaniu obecny jest mediator, przez co spisywany on jest na specjalnym kwestionariuszu.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców

Polega w zasadzie na ograniczeniu praw rodzicielskich jednego z rodziców jedynie do określonego zakresu obowiązków i przywilejów. To rozwiązanie stosowane jest w przypadku, w którym rodzice nie mogą dojść do porozumienia, a co za tym idzie sporządzić porozumienia wychowawczego. W tym przypadku, od decyzji sądu zależeć będzie miejsce pobytu dziecka (wszystko uargumentowanie będzie oczywiście dobrem dziecka). Zamieszka ono z tym z rodziców, które gwarantuje mu lepsze warunki do rozwoju osobistego, edukacji i sytuacji materialnej. Rodzic, który traci część swoich praw, traci także uprawnienia do współdecydowania w niektórych kwestiach dotyczących wychowania dziecka.

Pozbawienie praw obojga rodziców

To rozwiązanie ostateczne, niewątpliwe z punktu widzenia dziecka - najgorsze. Stosowane jest jednak bardzo rzadko. Przesłanki, które prowadzą do pozbawienia praw obojgu rodziców są następujące:

 • władza rodzicielska nie może być wykonywana przez długi czas (np. osadzenie rodzica w zakładzie karnym),
 • nadużywanie władzy rodzicielskiej (znęcanie się nad dzieckiem),
 • rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka,
 • trwały brak zainteresowania problemami dziecka


Źródło: http://kancelariaea.pl.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Jak wygląda sprawa rozwodowa?


Autor: Mateusz Pięta


Zdarza się, że rozwód jest nierzadko powodem, dla którego musimy pierwszy raz stawić się w sądzie. Poniższy artykuł powinien rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu rozprawy rozwodowej.


Co ze stresem?
Niewątpliwie występuje on u większości. Godzinne oczekiwanie na korytarzu wcale nie pomoże Ci z nim wygrać, dlatego staw się pod salą rozpraw kilka minut przed czasem i czekaj, aż Twoje nazwisko zostanie wywołane.

O czym pamiętać?
Przed wyjściem z domu przejrzyj, czy posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty. Niektóre sądy wymagają przedstawienia dowodu tożsamości już po przekroczeniu progu obiektu. Nie zapomnij więc dowodu osobistego lub paszportu. Upewnij się, że masz wyłączony lub wyciszony telefon.

Jak wygląda rozprawa sądowa?
Gdy wejdziesz już na salę rozpraw, na czołowym miejscu prawdopodobnie zasiadać będzie trzech sędziów – sędzia przewodniczący i dwóch sędziów ławników. Rozprawy rozwodowe toczą się bez udziału publiczności, dlatego poza tobą, małżonkiem i sędziami nie powinno być nikogo innego. Wyjątkiem są tzw. mężowie zaufania, a ty jako strona możesz powołać aż dwie takie osoby, które nie mają prawa głosu i są jedynie biernymi obserwatorami dodającymi Ci otuchy swoją obecnością.

Pierwsza rozprawa rozwodowa
Pierwsza rozprawa polega na przesłuchaniu małżonków, zadawaniu im pytań o wspólne prowadzenie gospodarstwa, przyczynę złożenia wniosku rozwodowego, sytuację rodzinną, kwestie związane z dziećmi. Na tej rozprawie również sąd zada pytanie o mediacje (jest to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia).

Kolejna rozprawa rozwodowa
Zazwyczaj podczas drugiej części procesu powoływani są świadkowie od strony powodowej, a w następnej od strony pozwanej. Ilość czasu poświęconego na przesłuchiwanie świadków decyduje o ilości rozpraw. Strony mają możliwość toczenia dialogu ze świadkami, zadawania im pytań, co dokładnie protokółowane jest przez sąd.

Po której rozprawie zapadnie wyrok?
Niestety nie ma określonej liczby rozpraw jaką stosuje się przy rozwodach. Kwestia ta jest zależna od sędziego i prowadzenie przez niego procesu, ilości, świadków, skomplikowania sprawy. Wydanie wyroku może odbyć się na ostatniej rozprawie, czyli po przesłuchaniu stron, ale może też być odroczone na okres do dwóch tygodni (tzw. publikacja wyroku). Pewnie zastanawiasz się: jak długo trwa proces rozwodowy? Tego nikt nie wie, ale im wcześniej zaczniesz, tym wcześniej skończysz.


Czytaj więcej na: adwokat Gdańsk.
Autor: Mateusz Pięta

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Materiały dowodowe w sprawie rozwodowej

Materiały dowodowe w sprawie rozwodowej


Autor: Karolina Adamczyk


Decyzja o rozwodzie zawsze jest trudna, a odpowiedź na pytanie kto ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia nie zawsze jednoznaczna. Jak przygotować potrzebne dowody, aby dowieść swojej racji przed sądem?


Wybierając formalne zakończenie związku powinniśmy być gotowi na podział majątku, rozliczenia finansowe, ustalenie opieki nad dziećmi. Udowodnić przed sądem rozpad pożycia, tak by przekonać sędziego do orzeczenia na naszą korzyść.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Według funkcjonującego prawa mamy dwa warianty: możemy złożyć pozew z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania (najszybszy i najtańszy sposób). Ustalenie rozwodu z wyłączną winą jednego z partnerów jest relatywnie trudne do uzyskania, gdyż pierwszy wariant jest trudnym i żmudnym procesem, obciążającym dla obu stron. Małżonkowie, którzy nie są w stanie na neutralnym gruncie ustalić podziału swojego dotychczasowego współżycia, zmuszeni są przed sądem prezentować swoje racje. W sprawę zaangażowani są również świadkowie - rodzina, przyjaciele, bliscy znajomi. Przy rozwodzie konieczne jest zebranie i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w formie papierowej, elektronicznej, prezentacja zdjęć, zeznać świadków. W czasie postępowania z pewnością pojawi się pytanie jakie z konkretnych zachowań jest podstawą do orzeczenia o winie partnera. Sąd przeanalizuje czy taki zachowania faktycznie miały miejsce, a także skupi się na zawinionej przyczynie rozkładu małżeńskiego.

Dyskretne działanie detektywa

W sytuacjach wymagających zebrania odpowiednich dowodów z pomocą przychodzą prywatni detektywi. Doświadczone agencje są w stanie monitorować działania partnera, prześledzić jego plan dnia, ustalić adresy, osobiste kontakty, ale też źródło dochodów, poczynania finansowe. Doświadczenie prywatnego detektywa pozwoli ocenić szanse na wygranie sprawy. To zdecydowanie lepszy wybór, niż działanie na własną rękę, zatrudnienie prywatnego detektywa gwarantuje skuteczne i dyskretne działanie. Przygotowane przez detektywów materiały i raporty najczęściej służą jako materiał dowodowy w trakcie postępowania rozwodowego. Jasno zaprezentowany dowodowy o winie małżonka posłużą w postępowaniu alimentacyjnym, przy podziale mieszkania, czy kwestiach ustalenia władzy rodzicielskiej. Sąd bierze pod uwagę wszystkie zgromadzone materiały, a także zeznania detektywów.

Sprawy alimentacyjne

Na wyraźne wskazanie niewinnego małżonka sąd może przyznać alimenty od strony ponoszącej winę. Takie zabezpieczenie finansowe ma służyć wyrównaniu stopy życiowej poszkodowanego. Taki obowiązek zostaje nałożony na czas nieograniczonym i może trwać do momentu śmierci, bądź ponownego wyjścia za mąż. Jeśli były partner zwleka z płaceniem należnych alimentów, nie bierze udziału w życiu dziecka, poszkodowana osoba może szukać pomocy u adwokatów i prywatnych detektywów. Agencje detektywistyczne pomogą w ustaleniu faktycznych dochodów partnera. Detektywi i adwokaci współpracują ze sobą kompleksowo zajmując się takimi sprawami.

Problemy rozwodowe dotyczą co raz większej grupy osób, pomimo tego wciąż niewielu korzysta z profesjonalnej pomocy powołanych w tym celu instytucji. Być może z powodu przeświadczenia o wysokich kosztach takich usług bądź też wstydem spowodowanym negatywnym postrzeganiem rozwodników w społeczeństwie. Tymczasem fachowa pomoc prawników, detektywów, psychologów z pewnością pomoże usprawnić cały proces i zminimalizuje negatywne skutki rozwodu dla małżonków, dzieci i innych bliskich.


http://www.detektywmagdar.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - kilka niezbędnych informacji

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - kilka niezbędnych informacji


Autor: Joanna Krysznia


Rodzina stanowi najważniejszą komórkę życia społecznego, dlatego prawo ma za zadanie chronić jej dobro. Zdarza się jednak, iż sami jej członkowie, a w szczególności rodzice, z różnych powodów nie są w stanie należycie opiekować się swym potomstwem, wskutek czego konieczne jest prawne ograniczenie władzy rodzicielskiej.


W jakich więc sytuacjach może do tego dojść oraz jakie są najważniejsze elementy procedury ograniczenia władzy rodzicielskiej, o których należy pamiętać?

Prawa i obowiązki rodziców

Kodeks Opiekuńczy i Rodzinny określa podstawowe obowiązki rodziców wobec dziecka. Należą do nich przede wszystkim: dbanie o dobro dziecka, rozumiane jako zapewnienie mu warunków wychowawczych, bezpieczeństwa, a także opiekę nad nim aż do momentu, kiedy uzyska ono pełnoletniość. Zgodnie z literą prawa, rodzice mogą wychowywać dziecko oraz zapewniać mu edukację kierując się własnymi poglądami, przekonaniami czy religią, jednak musi się to odbywać w taki sposób, aby nie naruszało to godności oraz dobra dziecka. Z kolei obowiązkiem dziecka jest posłuszeństwo wobec rodziców.

Okoliczności ograniczenia władzy rodzicielskiej

Podstawowym argumentem przemawiającym za ograniczeniem władzy rodzicielskiej jest naruszenie dobra dziecka. Może to nastąpić w sytuacji, gdy dochodzi do zaniedbania potrzeb dziecka, jego zdrowia, edukacji, a także w przypadku zagrożenia jego życia bądź zdrowia. Wskazane zaniedbania mogą mieć charakter zarówno zawiniony przez rodziców, jak i nie zawiniony. Warto również pamiętać, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić na skutek zaniedbań permanentnych, jak i incydentalnych.

Szczególnie często mamy do czynienia z ograniczeniem władzy rodzicielskiej w rodzinach patologicznych, z problemami alkoholowymi lub narkotykowymi.

Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej

Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej może zostać wszczęta na skutek złożenia wniosku przez jednego rodzica przeciwko drugiemu, złożenia wniosku przez inne osoby, które są w stanie wskazać uzasadniające okoliczności zagrożenie dobra dziecka, a także z urzędu – przez sąd.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej mogą złożyć także placówki oświatowe oraz sprawujące opiekę nad dzieckiem, opiekę społeczną, policję czy organy administracji rządowej.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje: oznaczenie sądu, miejscowość i datę, dane wnioskodawcy, dane uczestników postępowania, żądanie, czyli ograniczenie władzy rodzicielskiej, uzasadnienie, akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa w przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim.

Aby złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, konieczne jest wniesienie opłaty sądowej w wysokości 40 zł.

Następnie, po przeprowadzeniu rozprawy procesowej, sąd wydaje wyrok.


Więcej na ten temat: Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Źródło: Kancelaria Adwokacka

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Obniżenie alimentów - co warto wiedzieć

Obniżenie alimentów - co warto wiedzieć


Autor: Joanna Krysznia


Sprawy dotyczące alimentów bywają dość uciążliwe, zwłaszcza dla stron, które są zobowiązane do ich płacenia.


Może się zdarzyć, iż z różnych powodów dana osoba nie jest w stanie płacić alimentów w zasądzonej kwocie. Wówczas istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o obniżenie alimentów. W jakich okolicznościach można ubiegać się o zmniejszenie tej kwoty oraz jak przygotować stosowny pozew?

Kiedy możemy domagać się obniżenia alimentów

Nie każdy wniosek o obniżenie alimentów skutkuje pozytywnym rozpatrzeniem przez sąd. Aby był on w ogóle brany pod uwagę, należy w pozwie wykazać, iż istnieją przesłanki, na podstawie których domagamy się obniżenia zasądzonej kwoty. Okoliczności te zostały wskazane w art. 138 kodeksu opiekuńczego i rodzinnego. Zgodnie z nim żądanie obniżenia alimentów może zaistnieć zarówno w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana stosunków osoby, która jest zobowiązana do ich płacenia, jak i osoby, która pieniądze otrzymuje.

Zmiana stosunków może nastąpić na skutek podjęcia przez osobę otrzymującą alimenty pracy zarobkowej, jak również obniżenia możliwości zarobkowych strony, która zobowiązana jest do płacenia alimentów (na przykład na skutek choroby, wypadku uniemożliwiającego dalsze wykonywanie pracy, utraty pracy).

Co powinien zawierać pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów wiąże się z wniesieniem opłaty skarbowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Nie może jednak być mniejsza niż 30zł. Sądem właściwym dla tego typu spraw jest Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Pozew musi zawierać następujące informacje: datę oraz miejscowość, oznaczenie stron, kwota wcześniej zasądzonych alimentów, sygnatura poprzedniej sprawy o alimenty, wartość przedmiotu sporu, a także oznaczenie sądu, do którego składany jest pozew.

Sąd będzie szczegółowo badał okoliczności, na jakie powód powołuje się w pozwie. Warto więc dołączyć do wniosku wszelkie dowody potwierdzające spełnienie prawnych przesłanek do obniżenia alimentów. Pomocna może okazać się również konsultacja z adwokatem, który doradzi oraz podpowie, jak należy prawidłowo sformułować argumenty w pozwie.


Przeczytaj więcej: Obniżenie alimentów

Źródło: http://kancelariaea.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.